کمیته علمی
محمد سمیعی
دبیر کمیته علمی
مدیر گروه مطالعات ایران،
دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.samiei [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
زینب قاسمی طاری
دبیر اجرایی
استادیار گروه مطالعات آمریکای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ghasemitari [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
آرشین ادیب مقدم
عضو کمیته علمی
اندیشه جهانی و فلسفه تطبیقی در SOAS دانشگاه لندن
پست الکترونیکی: aa106 [at] soas.ac.uk
مهدی آهویی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه مطالعات ایران
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/ahouie
پست الکترونیکی: ahouie [at] ut.ac.ir
رهام الوندی
عضو کمیته علمی
استادیار تاریخ بین الملل مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن
وب سایت: www.lse.ac.uk/international-history/people/academicstaff/alvandi/alvandi
پست الکترونیکی: r.alvandi [at] lse.ac.uk
سعیدرضا عاملی
عضو کمیته علمی
رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
وو بینگ بینگ
عضو کمیته علمی
پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) و استادیار گروه زبان عربی دانشگاه پکن
پست الکترونیکی: wubingbing [at] pku.edu.cn
ابراهیم محسنی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: emohseni [at] gmail.com
محمد نقی زاده
عضو کمیته علمی
استاد برجسته دانشگاه مِیجی گاکویین
عضو هیئت رئیسه جمعیت آسیایی و مؤسسه توسعه
وب سایت: fws.ut.ac.ir/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d9%82%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-2/
پست الکترونیکی: nagiza [at] k.meijigakuin.ac.jp
هایسه ناکانیشی
عضو کمیته علمی
استاد مطالعات جهانی دانشگاه دوشیشا
وب سایت: kenkyudb.doshisha.ac.jp/rd/html/english/researchershtml/110003/110003_researcher.html
پست الکترونیکی: hinakani [at] mail.doshisha.ac.jp
لانا روندی فدایی
عضو کمیته علمی
مؤسسه دولتی روابط بین الملل مسکو
مؤسسه مطالعات شرق
آکادمی علوم روسیه
مطالعات خاورمیانه و آسیای میانه
وب سایت: ivran.academia.edu/lanaravandifadai/curriculumvitae
پست الکترونیکی: ravandifadai [at] yahoo.com
شاهو صبار
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
وب سایت: ucccdsw.ut.ac.ir/fa/people/viewprofile/1205ea46-03bb-47ad-8a4d-a805ce0ec6cf
پست الکترونیکی: shaho.sabbar [at] ut.ac.ir
محمد کاظم سجاد پور
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
وب سایت: www.ipis.ir/index.aspx?siteid=9&pageid=772
پست الکترونیکی: sajjadpour [at] sir.ac.ir
امین سیکل
عضو کمیته علمی
رئیس مرکز مطالعات عرب و اسلامی
استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی استرالیا
وب سایت: researchers.anu.edu.au/researchers/saikal-a
پست الکترونیکی: amin.saikal [at] anu.edu.au
فلوریان شوارز
عضو کمیته علمی
رئیس مؤسسه مطالعات ایران آکادمی اتریشی علوم در وین (از 2011 تا کنون)
استاد افتخاری دانشگاه وین
وب سایت: www.oeaw.ac.at/en/iran/institute/staff/head-of-the-institute/florian-schwarz/
پست الکترونیکی: florian.schwarz [at] oeaw.ac.at