دومین کنفرانس دوسالانه «مطالعات ایران معاصر» در تاریخ 10 و 11 آبان ماه 1400 در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان حوزه ایران‌شناسی برگزار شد.

دومین کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران معاصر در سال 1400