اولین کنفرانس دوسالانه «مطالعات ایران معاصر» در تاریخ 19 و 20 آبان ماه 1398 در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان حوزه ایران‌شناسی برگزار شد.

اولین کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران معاصر در سال 1398